Avui, entra en vigor la nova Llei 12/2020, del 13 d’octubre, de l’atenció pública de la salut bucodental (DOGC del 15 d’octubre de 2020) i té com objecte regular totes les activitats relacionades amb la salut bucodental, per prevenir les malalties bucodentals, protegir i promoure la salut bucodental, garantir la seguretat i la qualitat de l’atenció de la salut bucodental i reorganitzar i promoure l’accés equitatiu, tant territorial com social, als serveis d’atenció de la salut bucodental del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya amb la finalitat d’incorporar progressivament totes les prestacions assistencials bàsiques de la salut bucodental a la cartera pública de serveis.

En aquest sentit, la finalitat d’aquesta nova normativa es centra en:

 1. Establir una política activa de prevenció i promoció amb relació a la salut bucodental.
 2. Reforçar els sistemes de videovigilància epidemiològica i d’informació.
 3. Crear el Programa d’atenció dental de Catalunya.
 4. Ampliar progressivament la cartera pública de serveis d’atenció bucodental, incorporant-hi les prestacions i els serveis inclosos en el Programa d’atenció dental de Catalunya.
 5. Reordenar els serveis de salut bucodental del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

És evident que aquesta nova regulació ha vingut per quedar-se i per integrar la salut bucodental on realment li pertoca, figurant aquesta en una especialitat més de la medicina, i vetllar per l’interès del pacient, així com garantir una bona intervenció assistencial. Amb això, no hem de perdre de vista els principis integradors d’aquesta nova llei, i són bàsicament, els que detallem a continuació:

 1. La consideració de la salut bucodental com a part integral de la salut de les persones.
 2. La progressivitat en l’assoliment d’una atenció de la salut bucodental universal, equitativa i gratuïta.
 3. La garantia de la qualitat i la seguretat de l’atenció bucodental.
 4. L’assumpció de la prevenció de les malalties bucodentals i la promoció de la salut bucodental com a eixos fonamentals de la promoció de la salut general.
 5. La garantia de l’equitat en l’atenció de la salut bucodental.

Amb tot això, és important acabar confirmant que amb l’entrada en vigor d’aquesta normativa es crea el “Programa d’atenció dental de Catalunya”, que integra les actuacions que el departament competent en matèria de salut duu a terme en el camp de la salut bucodental, i ha de fer efectiu l’accés a la salut bucodental amb mesures de prevenció, detecció, atenció i promoció en els àmbits que aquesta llei estableix.

Per últim, celebrar que amb aquesta nova normativa generi més confiança i seguretat en el nostre sector de la medicina, i com a conseqüència d’aquesta vetlli per l’interès de la salut de les persones i hi hagi més qualitat a l’hora de la intervenció assistencial al pacient.

Si hi ha qualsevol dubte, no dubti en recolsar-se en el nostre equip de Gil-Vernet Mas. Estem a la seva total disposició i l’ajudarem en el que necessiti.

Més informació:

 • https://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Salut-celebra-que-el-Parlament-aprovi-limpuls-duna-llei-datencio-publica-de-la-salut-bucodental
 • https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=883932&language=ca_ES

Gil-Vernet Mas informa que si l’ha agradat aquest article es doni d’alta al nostre servei gratuït per a l’enviament de comunicacions d’articles i notícies d’interès en el nostre sector, així com informació de la nostra activitat social del seu interès. Aquest és un article que proporcionem gratuïtament a través de MedicalNews.