Per què la tecnologia CAD-CAM ens proporciona els millors resultats en Implantologia? Abans de respondre, cal introduir aquesta nova tecnologia, i en anglès significa: “Computer-Aided Desing/Computer Aided Manufacturing”. Aquesta tècnica CAD-CAM fa referència a l’ús de la tecnologia aplicada a la implantologia per a la planificació del tractament; disseny i fabricació de l’implant; així com el pronòstic del resultat.

A Gil-Vernet Mas ja fa aproximadament 8 anys que estem familiaritzats amb el CAD-CAM. En el seu dia, aquesta tecnologia va implicar un fet revolucionari en el nostre sector, i durant aquest temps podem afirmar que l’automatització  de varis processos en implantologia, ens ha permès tractar les dades a través de la informàtica, i optimitzar els processos de planificació durant el tractament. Durant la nostra llarga experiència i familiarització amb aquest software, podem afirmar que l’exactitud que ens aporta la tècnica CAD-CAM, ens permet l’anàlisi de les dades i projecció dels possibles resultats.

En conclusió, l’ajuda de la informàtica ens permet garantir al pacient un baix marge d’error en el tractament, contemplant els diferents escenaris amb els seus possibles resultats en una fase prèvia a la intervenció assistencial, i com a conseqüència ens facilita enormement la pressa de decisions per part del nostre equip especialista, a l’hora de dur a terme la cirurgia oral i/o maxil·lofacial. Com a conseqüència de l’anterior, podem confirmar que la identificació de possibles errors ens permet anticipar-nos, i finalment resulta en un benefici tant pel pacient com per l’especialista, ja que es garanteix l’interès de la salut del pacient en tot moment, es guanya temps en el tractament, s’optimitza el material implicant en un tractament més econòmic.

Gil-Vernet Mas informa que si l’ha agradat aquest article es doni d’alta al nostre servei gratuït per a l’enviament de comunicacions d’articles i notícies d’interès en el nostre sector, així com informació de la nostra activitat social del seu interès. Aquest és un article que proporcionem gratuïtament a través de MedicalNews. Es pot ficar en contacte a través de info@gilvernetmas.cat, i a l’atenció del Dr. Ignasi Gil-Vernet Huguet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.